Euskal Herriko Historia Geologikoa aretoa. Sala Historia Geológica de Euskal Herria